Vyhlásenie o používaní osobných údajov a súborov „cookie“

Spoločnosť Business Lease Group B.V. (ďalej len „Business Lease“), so sídlom v Zeist-e, ktorá je zaregistrovaná v Obchodnej komore pod č. 30092741, rešpektuje osobné údaje svojich zákazníkov a návštevníkov týchto webových stránok.

Zabezpečovanie našich služieb je transparentné, osobné a spoľahlivé. Neustále hľadáme spôsoby zlepšovania našich služieb tam, kde je to potrebné a snažíme sa ich napasovať na Vaše osobné želania a potreby.
 
Spoločnosť Business Lease zaobchádza s Vašimi osobnými a inými údajmi s opatrnosťou a zabezpečuje, aby všetky spracovávané údaje vyhovovali aplikovateľným zákonom a smerniciam. V tomto ohľade robíme príslušné opatrenia, aby sme Vašu návštevu a používanie našej webovej lokality urobili bezpečnými a predchádzali zneužívaniu.
 
Vo vyhlásení o používaní osobných údajov a súborov „cookie“ si môžete prečítať ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi a ako používame súbory „cookie“.

Vyhlásenie o používaní osobných údajov

Čo sú to osobné údaje?
Časť osobných údajov je ľubovolná časť informácií, ktorá môže priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu. Časť osobných údajov môže byť preto meno, adresa alebo telefónne číslo, ale tiež dátum narodenia alebo IP adresa.

Ako zabezpečujeme Vaše údaje?

Spoločnosť Business Lease zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi s najvyššou starostlivosťou. Vykonávame rôzne technické a organizačné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred ujmou alebo nezákonným používaním. Naše systémy a aplikácie zabezpečujeme podľa aplikovateľných štandardov pre informačnú bezpečnosť.
 

Ktoré osobné údaje spoločnosť Business Lease spracúva a prečo?
Spoločnosť Business Lease spracováva Vaše osobné údaje, len ak ste ich Vy sami spoločnosti poskytli. Napríklad ak sa zaregistrujete na stretnutie alebo informačný bulletin, uchádzate sa o príslušnú pozíciu v spoločnosti Business Lease alebo iným spôsobom využívate naše služby. Vaše osobné údaje spracovávame na účel, na ktorý sme ich získali. Ak sa zaregistrujete na stretnutie alebo informačný bulletin, použijeme Vašu adresu/e-mailovú adresu na posielanie informačného bulletinu alebo Vaše meno na pridanie do zoznamu príjemcov. Vaše osobné údaje môžeme navyše použiť na to, aby sme Vás informovali o nových a existujúcich produktoch a/alebo službách.
 
Aké sú Vaše práva na ochranu súkromia?
Ak si neželáte dostávať alebo si želáte ukončiť dostávanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Business Lease, môžete nám samozrejme dať o tom vedieť jednoduchým odoslaním e-mailu.
Máte tiež právo požiadať, aby Vám spoločnosť Business Lease umožnila skontrolovať Vaše osobné údaje a nechať ich opraviť alebo odstrániť.


Vyhlásenie o používaní súborov „cookie“

 
Čo je to súbor „cookie“?
Webové stránky spoločnosti Business Lease využívajú súbory „cookie“. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov „cookie“ sú nevyhnutné na to, aby webová lokalita fungovala pre Vás optimálne; ostatné nám pomáhajú zlepšovať túto webovú lokalitu alebo nám umožňujú ponúkať lepšie používateľské nastavenie.

Typy súborov „cookie“
Spoločnosť Business Lease používa informácie, ktoré zbiera prostredníctvom súborov „cookie“ pre nasledovné účely:
 

 funkčné účely:
 
 kvôli zjednodušeniu Vašej navigácie na webovej lokalite Business Lease.
 analytické účely:  kvôli analýze používania webových stránok Business Lease. Umožňuje nám to vidieť, ktoré stránky sú navštevované najviac a odkiaľ pochádzajú chybové hlásenia, za účelom zabezpečenia, aby naše služby optimálne vyhovovali Vašim požiadavkám.
 testovacie stránky/prvky stránok  umožňuje nám to prispôsobiť našu webovú lokalitu Vašim želaniam a používateľským návykom.

 

Zoznam súborov „cookie“ spoločnosti Business Lease


Tu nájdete zoznam súborov „cookie“ používaných na webových stránkach spoločnosti Business Lease.

 
Odstránenie súborov „cookie“
Viac informácií o zapínaní a vypínaní súborov „cookie“ a ich odstraňovaní nájdete vo funkcii Pomocníka Vášho prehliadača.

Zmeny vo vyhlásení o používaní osobných údajov a súborov „cookie“


Keďže sa legislatíva používania osobných údajov a súborov „cookie“ z času na čas mení, toto vyhlásenie o používaní osobných údajov a súborov „cookie“ rovnako podlieha zmene. Odporúča sa preto vyhlásenie pravidelne kontrolovať.

 
Otázky?
Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa radi dozvedeli viac o tomto vyhlásení o používaní osobných údajov a súborov „cookie“, obráťte sa na nás.